Quốc Hội Chưa Thông Qua Việc Sửa Đổi Luật Đất Đai

 Chi tiết về tình hình không thông qua việc sửa đổi Luật Đất đai và điều chỉnh thời gian ra quyết định từ kỳ họp 6 sang kỳ họp gần nhất của Quốc hội

1. Quốc hội không thông qua sửa đổi Luật Đất đai:

Sáng ngày 22/11, với 453/459 đại biểu tham dự, Quốc hội đã không thông qua việc sửa đổi Luật Đất đai.

Thay vào đó, Quốc hội quyết định điều chỉnh thời gian ra quyết định về dự án sửa đổi Luật Đất đai từ kỳ họp trước sang kỳ họp gần nhất.

Quốc Hội Chưa Thông Qua Việc Sửa Đổi Luật Đất Đai

2. Lý do của việc điều chỉnh thời gian:

Thượng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã giải thích rằng dự án Luật Đất đai sửa đổi còn một số nội dung lớn cần tiếp tục nghiên cứu và điều chỉnh.

Việc hoàn thiện dự thảo Luật cần thêm thời gian để đảm bảo tính hợp pháp, thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành.

3. Các vấn đề chưa được quyết định:

Hiện vẫn còn 14 vấn đề chưa được giải quyết trong dự thảo Luật, trong đó bao gồm việc thu hồi đất cho các dự án nhà ở thương mại và phương pháp định giá đất.

Các phương án đối với việc thu hồi đất và phương pháp định giá đất vẫn đang chờ được quyết định.

4. Kế hoạch tiếp theo của Quốc hội:

Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận và quyết định về Luật Đất đai sửa đổi vào ngày 29/11 tới, để có thêm thời gian nghiên cứu và hoàn thiện các nội dung còn bất đồng và không rõ ràng.

5. Ý kiến và phương án đề xuất:

Có hai phương án đối với việc thu hồi đất cho các dự án nhà ở thương mại và phương pháp định giá đất. Chính phủ và một số đại biểu có quan điểm khác nhau về cách tiếp cận vấn đề này.

6. Dự kiến hoạt động tiếp theo của Quốc hội:

Trong ngày 29/11, Quốc hội sẽ tiếp tục quyết định về Nghị quyết liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp và các vấn đề chuyên đề khác liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Như vậy, Quốc hội đã lên kế hoạch thêm thời gian để nghiên cứu và hoàn thiện Luật Đất đai sửa đổi trước khi đưa ra quyết định chính thức vào cuối tháng 11.


👉 Nhà đầu tư quan tâm có thể tham gia vào Nhóm Cộng Đồng miễn phí để nhận được thông tin và cập nhật nhanh nhất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn