Cổ Đông CII Sẽ Nhận 'Lì Xì' Ngay Đầu Năm Mới

CII: Chi Trả Cổ Tức 16%/Năm

Cổ Đông CII Sẽ Nhận 'Lì Xì' Ngay Đầu Năm Mới

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) thông báo việc chuyển gần 100 tỷ đồng cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) để chi trả cổ tức cho cổ đông vào đầu năm 2024. Đây là phần của kế hoạch đều đặn hàng quý với tỷ lệ chi trả cổ tức 4%/quý hoặc tương đương 16%/năm.

Chi Tiết Quan Trọng:

Chi Trả Cổ Tức Đều Đặn: CII thực hiện việc chuyển gần 100 tỷ đồng cho VSDC nhằm chi trả cổ tức vào ngày đầu năm mới 2024, dành cho cổ đông theo danh sách chốt quyền ngày 16/10, với mức cổ tức là 400 đồng/cổ phiếu.

Huy Động Tài Chính Quy Mô Lớn: Trước đó, từ ngày 26/10 đến 28/12/2023, CII huy động số tiền lên đến 2.840 tỷ đồng thông qua việc nhận tiền mua trái phiếu chuyển đổi tỷ lệ 10:1. Số tiền này đã được đầu tư vào các trái phiếu của Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận và CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội.

Tình Hình Kinh Doanh:

Kết quả kinh doanh: Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của CII giảm 40% so với cùng kỳ, đạt 2.323 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm mạnh tới 75%, đạt 214 tỷ đồng.

Kết luận:

Thông điệp của CII về chi trả cổ tức và chi tiết về huy động tài chính đều thể hiện cam kết trong quản lý tài chính dù môi trường kinh doanh gặp khó khăn. Việc duy trì kế hoạch cổ tức ổn định cùng với việc huy động vốn có thể thể hiện chiến lược tài chính linh hoạt để vượt qua những thách thức hiện tại.👉 Nhà đầu tư quan tâm có thể tham gia vào Nhóm Cộng Đồng miễn phí để nhận được thông tin và cập nhật nhanh nhất.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn