Novaland Tái Cấu Trúc Gói Trái Phiếu Quốc Tế 300 Triệu USD

NVL: Chuyển Đổi Trái Phiếu Thành Cổ Phần để Hỗ Trợ Hoạt Động Kinh Doanh


Công Bố Tái Cấu Trúc Trái Phiếu: Novaland, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, thông báo về việc chuyển đổi gói trái phiếu 300 triệu USD thành cổ phần nhằm giải quyết việc vi phạm điều khoản trái phiếu và hỗ trợ tài chính cho hoạt động kinh doanh.

Thông Tin Về Gói Trái Phiếu Ban Đầu: Trái phiếu có lãi suất 5,25%/năm và đáo hạn vào năm 2026, được phát hành năm 2021 và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore. Khó khăn trong thị trường bất động sản và áp lực tài chính khiến Novaland không thể thực hiện các kỳ trả lãi, gây vi phạm điều khoản trái phiếu.

Thỏa Thuận Tái Cấu Trúc: Sau cuộc thảo luận giữa Novaland và các trái chủ, thỏa thuận được đạt, bao gồm việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần với thời gian thực hiện từ ngày ký kết thỏa thuận đến hết ngày 20/5/2024.

Chi Tiết Về Thỏa Thuận: Các khoản lãi phát sinh trước 31/12/2024 sẽ được thanh toán chậm và sau ngày này sẽ được thanh toán bằng tiền mặt. Tái cấu trúc trái phiếu này được coi là bước quan trọng giúp giảm áp lực tài chính và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Novaland trong bối cảnh khó khăn của thị trường bất động sản.

Nhờ nỗ lực này, Novaland hy vọng sẽ ổn định hơn và nhanh chóng hồi phục khỏi các khó khăn tài chính và pháp lý gây ra bởi thị trường bất động sản.👉 Nhà đầu tư quan tâm có thể tham gia vào Nhóm Cộng Đồng miễn phí để nhận được thông tin và cập nhật nhanh nhất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn