Dự Kiến 'Bơm' 2 Triệu Tỷ Đồng Vào Nền Kinh Tế Trong Năm 2024

Dự Báo Tín Dụng Và Diễn Biến Lãi Suất

Dự Kiến 'Bơm' 2 Triệu Tỷ Đồng Vào Nền Kinh Tế Trong Năm 2024


1. Kế Hoạch Tín Dụng Năm 2024: Điểm Mục Tiêu Và Thách Thức

NHNN đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng khoảng 15%, dự kiến bơm 2 triệu tỷ đồng vào nền kinh tế trong năm 2024.

Tăng trưởng tín dụng đạt 13,5% trong năm 2023, ước tính đã bơm vào 1,3 triệu tỷ đồng.

2. Chiến Lược Điều Hành Tín Dụng và Hướng Đi Mới

NHNN sẽ điều hành tín dụng chủ động, linh hoạt, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, và nhu cầu vốn.

Sẽ tiếp tục hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên và kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Dự Kiến 'Bơm' 2 Triệu Tỷ Đồng Vào Nền Kinh Tế Trong Năm 2024


3. Mặt Bằng Lãi Suất Trong Năm 2023 và Triển Vọng Của Thị Trường

NHNN đã liên tục giảm mức lãi suất điều hành trong năm 2023 để giảm mặt bằng lãi suất cho vay.

Lãi suất huy động bình quân giảm xuống còn 3,9%, và lãi suất cho vay giảm đáng kể về mức 6,7%.

Dự Kiến 'Bơm' 2 Triệu Tỷ Đồng Vào Nền Kinh Tế Trong Năm 2024


Kết luận

Nhìn chung, NHNN dự báo kế hoạch tăng trưởng tín dụng 15% trong năm 2024 và dự kiến bơm 2 triệu tỷ đồng vào nền kinh tế, mục tiêu này đã nhận được sự chỉ đạo quyết liệt và nhận định tích cực từ các cấp lãnh đạo. Trong khi đó, việc giảm mặt bằng lãi suất cũng là một điểm sáng, mở ra cơ hội tiếp cận vốn tín dụng thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân.👉 Nhà đầu tư quan tâm có thể tham gia vào Nhóm Cộng Đồng miễn phí để nhận được thông tin và cập nhật nhanh nhất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn