Ngân Hàng Công Bố Kết Quả Kinh Doanh 2023, Đã Có NH Lợi Nhuận Trước Thuế Vượt 1 Tỷ USD

Kết Quả Kinh Doanh của Các Ngân Hàng: Dấu Ấn Vững Chắc Trên Thị Trường Tài Chính

Ngân Hàng Công Bố Kết Quả Kinh Doanh 2023, Đã Có NH Lợi Nhuận Trước Thuế Vượt 1 Tỷ USD

1. Agribank: Tích Cực Vượt Các Mục Tiêu Kế Hoạch

Kết Quả 2023 Vượt Trội: Agribank tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng, với tổng tài sản vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, nguồn vốn đạt trên 1,88 triệu tỷ đồng và dư nợ cho vay nền kinh tế lên trên 1,54 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Đóng Góp Lớn Cho Ngân Sách Nhà Nước: Agribank là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn nhất đối với ngân sách Nhà nước, với lợi nhuận trước thuế ước đạt 25.300-25.400 tỷ đồng, mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay.

2. Sacombank: Kế Hoạch Thực Hiện Hiệu Quả

Tăng Trưởng Ước Đạt Mục Tiêu: Sacombank ước đạt tổng tài sản gần 664.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt hơn 9.500 tỷ, tăng 50% so với năm trước và đạt 100% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Kiểm Soát Nợ Xấu: Công tác thu hồi và xử lý nợ được thực hiện quyết liệt, nâng tổng mức thu hồi lên gần 95.000 tỷ đồng.

3. VIB: Đặt Mục Tiêu Tối Ưu trong Các Quyết Định

Kế Hoạch Lợi Nhuận Cao: Dự kiến lợi nhuận sau thuế cả năm 2023 đạt 8.640 tỷ đồng và nguồn lợi nhuận chưa phân phối dự kiến đạt 9.159 tỷ đồng. Đã thông qua việc tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 6%.

4. PVComBank: Thành Tích Đáng Chú Ý

Kết Quả Hoạt Động Ấn Tượng: PVComBank ghi nhận doanh thu ước đạt 129% kế hoạch giao, lợi nhuận trước thuế ước đạt 100% kế hoạch giao và nộp ngân sách nhà nước ước đạt 225% kế hoạch được giao.

Nhìn chung, các ngân hàng lớn tiếp tục tạo ra những kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2023, đồng thời thể hiện sự ổn định và đóng góp tích cực cho hệ thống tài chính và kinh tế đất nước.


👉 Nhà đầu tư quan tâm có thể tham gia vào Nhóm Cộng Đồng miễn phí để nhận được thông tin và cập nhật nhanh nhất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn