Thanh Tra Chính Phủ về Vi Phạm Trong Quản Lý và Đầu Tư Dự Án Điện Mặt Trời

Hàng Trăm Dự Án Điện Mặt Trời Duyệt Không Căn Cứ, Thanh Tra Đề Xuất Chuyển Cơ Quan Điều Tra

Thanh Tra Chính Phủ về Vi Phạm Trong Quản Lý và Đầu Tư Dự Án Điện Mặt Trời


1. Dự Án Điện Mặt Trời: Thiếu Căn Cứ và Vượt Quá Công Suất Quy Định

Thanh tra Chính phủ đã phát hiện hàng trăm dự án điện mặt trời không tuân thủ căn cứ pháp lý và vượt quá công suất quy định. Đáng chú ý là 92 dự án, với tổng công suất 3.194MW, không có căn cứ pháp lý về quy hoạch, điều này tạo ra sự không ổn định và rủi ro lớn trong việc quản lý nguồn điện.

2. Sự Bổ Sung Dự Án và Vi Phạm Trong Quy Hoạch

Bộ Công Thương đã bổ sung 114 dự án điện mặt trời mà không tuân thủ quy hoạch sẵn có, dẫn đến mất cân đối nguồn và lưới điện. Việc này không chỉ tạo ra hậu quả ngay lập tức về việc cung cấp giá FIT cao, mà còn gây khó khăn cho vận hành hệ thống điện, buộc nhà máy điện giảm sản xuất.

3. Hậu Quả Trực Tiếp và Các Ghi Nhận Quan Trọng

Việc không tuân thủ quy hoạch và vượt quá công suất đã dẫn đến tăng chi phí hệ thống ít nhất 5,5 cent/kWh. Ngoài ra, việc không kiểm soát nguồn cung điện đã gây quá tải cục bộ và khó khăn trong vận hành hệ thống. Điều này ảnh hưởng lớn đến giá điện, và các nhà máy điện phải giảm sản lượng để cân bằng nguồn cung.

4. Trách Nhiệm và Kiến Nghị

Trách Nhiệm: Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra trách nhiệm chính thuộc về Bộ Công Thương và UBND các tỉnh đề xuất đầu tư dự án.

Kiến Nghị: Yêu cầu hoàn thiện quy định pháp luật về quản lý điện lực và giao Bộ Công an xem xét, xử lý các vi phạm theo quy định.

5. Kết luận

Các vi phạm trong quản lý và đầu tư dự án điện mặt trời đã tạo ra những hậu quả nghiêm trọng cho thị trường điện. Thanh tra Chính phủ đã nêu rõ các vi phạm cụ thể và đề xuất các biện pháp cần thiết để xử lý và ngăn chặn các vấn đề này, nhằm đảm bảo sự ổn định và an toàn trong việc cung cấp nguồn điện cho đất nước.


👉 Nhà đầu tư quan tâm có thể tham gia vào Nhóm Cộng Đồng miễn phí để nhận được thông tin và cập nhật nhanh nhất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn