MWG: Thế Giới Di Động Đặt Mục Tiêu Lãi Ròng 2024 Tăng Gấp 14 Lần

 Mục Tiêu Lãi Ròng 2024

MWG: Thế Giới Di Động Đặt Mục Tiêu Lãi Ròng 2024 Tăng Gấp 14 Lần

Ban lãnh đạo Thế Giới Di Động (mã MWG) tự tin tuyên bố mục tiêu lãi ròng năm 2024 có thể tăng đến 14 lần so với năm 2023.

Mục Tiêu Lãi Ròng 2024:

Mục tiêu lãi ròng năm 2024 tăng gấp 14 lần, với doanh thu dự kiến 125.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.400 tỷ đồng.

Tình Hình Lợi Nhuận Trước Đó:

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Thế Giới Di Động trong năm 2023 giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua.

MWG: Thế Giới Di Động Đặt Mục Tiêu Lãi Ròng 2024 Tăng Gấp 14 Lần

Kế Hoạch Kinh Doanh 2024:

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 dự kiến sẽ được cổ đông xem xét và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Chiến Lược Tái Cấu Trúc Toàn Diện:

Thế Giới Di Động sẽ tiếp tục tái cấu trúc toàn diện "Giảm lượng - Tăng chất" để tăng cường sức mạnh nội tại và đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Đóng Góp của Chuỗi Bách Hoá Xanh:

Chuỗi Bách Hoá Xanh được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi nhuận ở cấp độ công ty và đóng góp 30% tổng doanh thu trong năm 2024.

MWG: Thế Giới Di Động Đặt Mục Tiêu Lãi Ròng 2024 Tăng Gấp 14 Lần

Chiến Lược Kinh Doanh:

Đối với các chuỗi kinh doanh hiện tại, Thế Giới Di Động sẽ cắt giảm các điểm bán không hiệu quả, tăng cường năng suất nhân viên và triển khai các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Trụ Cột Kinh Doanh:

Hai chuỗi bán lẻ điện máy, Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, sẽ là trụ cột kinh doanh, đóng góp khoảng 65% tổng doanh thu và lợi nhuận cho công ty trong năm 2024.👉 Nhà đầu tư quan tâm có thể tham gia vào Nhóm Cộng Đồng miễn phí để nhận được thông tin và cập nhật nhanh nhất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn