HOSE Thông Báo Kế Hoạch Diễn Tập Chuyển Đổi Hệ Thống Sang KRX Lần 1

Bước Đi Quan Trọng Cho Sự Phát Triển Thị Trường Chứng Khoán

1. Thông Báo và Kế Hoạch Diễn Tập

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) đã thông báo kế hoạch diễn tập chuyển đổi hệ thống sang dự án Công nghệ thông tin KRX. Từ ngày 4-3 đến ngày 8-3, HOSE sẽ tiến hành chuyển đổi hệ thống, đồng thời yêu cầu các công ty chứng khoán chuẩn bị hệ thống và thực hiện kiểm tra vào ngày 7-3.

HOSE Thông Báo Kế Hoạch Diễn Tập Chuyển Đổi Hệ Thống Sang KRX Lần 1

2. Thử Nghiệm và Đảm Bảo Hoạt Động Giao Dịch

Từ ngày 11-3 đến ngày 15-3, các công ty chứng khoán sẽ thử nghiệm việc nhập lệnh giao dịch để đảm bảo hoạt động giao dịch chứng khoán diễn ra như một ngày giao dịch bình thường. HOSE lưu ý rằng ngày đầu tiên trên hệ thống là ngày 4-3 và dữ liệu cho ngày giao dịch đầu tiên sẽ là dữ liệu cuối ngày 1-3.

3. Hệ Thống KRX và Tiềm Năng Thị Trường

Hệ thống KRX, được ký kết giữa HOSE và Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) từ năm 2012, sẽ mang lại nhiều cơ hội mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Sự chuyển đổi này không chỉ tạo điều kiện cho giao dịch trong ngày (T+0) mà còn thúc đẩy thanh khoản và giải quyết các nút thắt hiện tại.

4. Tiến Trình Triển Khai và Tiềm Năng Phát Triển

Dự án công nghệ thông tin với nhà thầu Hàn Quốc đã tiến hành một số bước tiến đáng kể và dự kiến sẽ mang lại nhiều lợi ích cho thị trường chứng khoán. Khi hệ thống KRX đi vào vận hành đầy đủ, nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi từ việc giao dịch nhanh chóng và hiệu quả hơn, cũng như sự đa dạng hóa các sản phẩm giao dịch.


👉 Nhà đầu tư quan tâm có thể tham gia vào Nhóm Cộng Đồng miễn phí để nhận được thông tin và cập nhật nhanh nhất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn