Bán Nợ Xấu Cho "Công Ty Ma" Để Tránh Quy Định Về Tăng Trưởng Tín Dụng

Thông tin về việc chuyển nhượng nợ xấu và thực trạng tài chính của Ngân hàng SCB:

Bán Nợ Xấu Cho "Công Ty Ma" Để Tránh Quy Định Về Tăng Trưởng Tín Dụng


1.Phương pháp chuyển nhượng nợ xấu:

Ngân hàng SCB đã sử dụng nhiều cách, như bán nợ xấu, bán nợ trả chậm, và cấn trừ nợ để tránh các quy định về nợ xấu và giảm tỷ lệ nợ không phù hợp với quy định pháp luật.

Mục tiêu cuối cùng của việc này là duy trì nguồn vốn và tiếp tục cung cấp vốn cho các công ty thuộc hệ thống của mình.

2.Kết quả điều tra vụ án kinh tế:

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã tăng tỷ lệ sở hữu tại Ngân hàng SCB lên tới 91,56% bằng cách thông qua nhiều công ty và cá nhân.

Hành động này đã biến SCB thành công cụ cung cấp vốn cho các công ty thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn VTP.

3.Cách thức tạo hồ sơ vay vốn giả mạo:

Tập đoàn VTP thông qua các công ty nhóm Trương Mỹ Lan đã tạo hồ sơ vay vốn giả để rút tiền ra khỏi SCB, gây ra việc không trả nợ đúng hạn và tạo ra các khoản nợ không phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Họ đã thực hiện các biện pháp như bán nợ xấu cho VAMC và bán nợ trả chậm cho các công ty thuộc hệ thống của Vạn Thịnh Phát để tránh hạn chế về việc cấp vốn mới.

4.Thông tin về số nợ và việc giấu thông tin tài chính không trung thực:

Trong khoảng thời gian từ 1/1/2012 đến 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chỉ đạo các đối tượng tại SCB bán nợ xấu cho VAMC, bán nợ trả chậm và cấn trừ nợ, với tổng số tiền gốc giải ngân hơn 133.336 tỷ đồng.

Đến ngày 17/10/2022, vẫn còn tổng dư nợ lên tới 200.452,2 tỷ đồng.

5.Các hoạt động tài chính không trung thực và quản lý kiểm soát:

SCB đã báo cáo không trung thực về thực trạng tài chính của mình, che giấu thông tin về tình trạng tài chính không đúng với tiêu chuẩn quy định.

Cơ quan điều tra xác định thực trạng tài chính của SCB tại thời điểm 30/6/2017 rất xấu, với việc không thực hiện phân loại nợ xấu đối với các khoản nợ đã được tái cơ cấu nhiều lần và không trích lập dự phòng rủi ro.

6.Các biện pháp kiểm soát sau việc khởi tố vụ án:

Sau khi khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định kiểm soát đặc biệt đối với ngân hàng SCB.

Kết quả rà soát tài chính xác định SCB âm vốn chủ sở hữu 443.769 tỷ đồng và lỗ luỹ kế 464.547 tỷ đồng.

👉 Nhà đầu tư quan tâm có thể tham gia vào Nhóm Cộng Đồng miễn phí để nhận được thông tin và cập nhật nhanh nhất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn