Giảm Thuế Vat Đến 30/6/2024, Ngân Sách Mất 25.000 Tỷ Đồng

Chi Tiết Về Tình Hình Giảm Thuế GTGT và Ảnh Hưởng Đến Ngân Sách Nhà Nước

Giảm Thuế Vat Đến 30/6/2024, Ngân Sách Mất 25.000 Tỷ Đồng


Mất 25.000 tỷ đồng Tương Đương Do Giảm Thuế GTGT: Theo thông tin từ Báo cáo Chính phủ, việc gia hạn thời gian giảm thuế VAT 2% tới giữa năm 2024 dự kiến sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng 4.175 tỷ đồng mỗi tháng, tức 25.000 tỷ đồng trong 6 tháng.

Thảo Luận Tại Quốc Hội Về Việc Giảm Thuế GTGT: Trong kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, Tờ Trình của Chính phủ về việc giảm thuế GTGT đã được thảo luận. Theo Dự thảo nghị quyết, giảm thuế GTGT 2% sẽ áp dụng cho các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế suất 10%, loại trừ một số lĩnh vực như viễn thông, công nghệ thông tin, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và kinh doanh bất động sản.

Đề Xuất Mở Rộng Phạm Vi Giảm Thuế GTGT: Một số đại biểu đã đề nghị mở rộng giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8% cho tất cả các nhóm hàng hoá và dịch vụ. Tuy nhiên, ý kiến này vẫn còn đang được thảo luận và chưa được chấp thuận chính thức.

Khả Năng Tác Động Và Đánh Giá Chính Sách: Có ý kiến lo ngại về việc chưa có sự tính toán cụ thể và chính xác về tác động của chính sách giảm thuế này. Đồng thời, cần đánh giá kỹ hơn về hiệu quả kích cầu tiêu dùng của chính sách này dựa trên tình hình thực tế.

Đề Xuất Cần Sự Ổn Định Và Cân Nhắc Tốt Hơn Trong Chính Sách Thuế: Ý kiến đa số tại Uỷ ban Tài chính, ngân sách là cần có sự ổn định hơn trong việc ban hành chính sách, đánh giá kỹ lưỡng tác động và tính toán cụ thể trước khi thực hiện chính sách giảm thuế GTGT.

Quan Điểm Về Việc Trình Quốc Hội Xem Xét Chính Sách: Mặc dù vẫn còn ý kiến băn khoăn, Uỷ ban vẫn đồng tình với việc trình Quốc hội xem xét, thông qua chính sách giảm thuế GTGT nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, cần tiến hành đánh giá cụ thể và chính xác hơn về tác động và hiệu quả của chính sách này trước khi quyết định chính thức.

👉 Nhà đầu tư quan tâm có thể tham gia vào Nhóm Cộng Đồng miễn phí để nhận được thông tin và cập nhật nhanh nhất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn