Từ Ngày 1/12, Giao Dịch Từ 400 Triệu Đồng Phải Báo Cáo

Báo cáo giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên:

Từ ngày 1/12, theo Quyết định 11/2023 của Thủ tướng Chính phủ, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên cần được báo cáo tới Ngân hàng Nhà nước.

Từ Ngày 1/12, Giao Dịch Từ 400 Triệu Đồng Phải Báo Cáo

Đối tượng bắt buộc báo cáo:

Quyết định này áp dụng cho tổ chức tài chính và cá nhân kinh doanh trong các ngành nghề không liên quan đến tài chính nhưng có hoạt động tài chính nhất định.

Đối tượng bao gồm tổ chức tài chính thực hiện các hoạt động như nhận tiền gửi, cho vay, dịch vụ thanh toán, cung cấp dịch vụ ngoại hối, môi giới chứng khoán, và các hoạt động khác.

Ngoài ra, các cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng, bất động sản, dịch vụ kế toán, pháp lý cũng cần báo cáo khi thực hiện giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên.

Tác động của Quyết định:

Quyết định 11/2023 thay thế Quyết định 20/2013, mở rộng phạm vi báo cáo giao dịch có giá trị lớn.

Đặt trách nhiệm lớn đối với các cơ quan chính phủ, tổ chức và cá nhân liên quan trong việc tuân thủ quy định này.

Tổng thể, Quyết định 11/2023 nhấn mạnh việc báo cáo giao dịch có giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên, áp dụng cho một loạt các tổ chức và cá nhân kinh doanh, nhằm tăng cường giám sát và tuân thủ các quy định phòng, chống rửa tiền trên thị trường tài chính.


👉 Nhà đầu tư quan tâm có thể tham gia vào Nhóm Cộng Đồng miễn phí để nhận được thông tin và cập nhật nhanh nhất.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn