Sau Khi Đưa Ra Thông Tin Lợi Nhuận HSG Sẽ Được Xem Xét Quay Trở Lại Giao Dịch Ký Quỹ

HSG: Công Bố Lợi Nhuận Sau Thuế Hợp Nhất Kiểm Toán Đạt 30 Tỷ Đồng

Sau Khi Đưa Ra Thông Tin Lợi Nhuận HSG Sẽ Được Xem Xét Quay Trở Lại Giao Dịch Ký Quỹ


1. Thông Tin Tài Chính Hợp Nhất Niên Độ Tài Chính 2022 - 2023 của HSG

Hoa Sen Group (Mã: HSG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất của niên độ tài chính (NĐTC) 2022 - 2023, được kiểm toán bởi Công ty KPMG Việt Nam. Theo báo cáo tài chính này, doanh thu hợp nhất đạt 31.650 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng lên 30 tỷ đồng, tăng 5,96% so với báo cáo tài chính hợp nhất tự lập (28,3 tỷ đồng).

2. HSG Sẽ Được Xem Xét Giao Dịch Ký Quỹ Trở Lại

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau kiểm toán của HSG đạt 30 tỷ đồng, theo quy định trong Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán, điều này đặt nền tảng cho việc xem xét giao dịch ký quỹ trở lại của mã cổ phiếu HSG.

Sau Khi Đưa Ra Thông Tin Lợi Nhuận HSG Sẽ Được Xem Xét Quay Trở Lại Giao Dịch Ký Quỹ


3. Thành Tích Và Hoạt Động Cộng Đồng Của Hoa Sen

Hoa Sen được vinh danh trong Top 10 doanh nghiệp tư nhân có doanh thu lớn nhất Việt Nam năm 2023, đây là năm thứ 17 liên tiếp Hoa Sen có mặt trong bảng xếp hạng này - theo bảng xếp hạng VNR500 năm 2023.

Hơn nữa, sau 22 năm hoạt động, Hoa Sen đã có sự gia tăng đáng kể về vốn điều lệ, số lượng nhân sự, chi nhánh và hệ thống sản xuất cũng như mạng lưới kênh xuất khẩu. Đồng thời, Hoa Sen đã tham gia nhiều hoạt động đóng góp cho cộng đồng với chương trình Mái ấm gia đình Việt được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng sáng tạo Việt Nam 2023.👉 Nhà đầu tư quan tâm có thể tham gia vào Nhóm Cộng Đồng miễn phí để nhận được thông tin và cập nhật nhanh nhất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn