Thủ Tướng Ra Công Điện Về Giải Pháp Quản Lý Giá Vàng Trong Nước Tăng Mạnh

 Thủ Tướng Phạm Minh Chính Phát Điện Yêu Cầu Quản Lý Thị Trường Vàng

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện 1426/CĐ-TTg ngày 27/12/2023 về quản lý thị trường vàng, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các Bộ: Công an, Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, cùng Tổng Thanh tra Chính phủ, tăng cường giải pháp quản lý giá vàng miếng trong nước, đảm bảo ổn định thị trường vàng, và loại bỏ chênh lệch giá so với thị trường quốc tế.

Thủ Tướng Ra Công Điện Về Giải Pháp Quản Lý Giá Vàng Trong Nước Tăng Mạnh

Điểm Quan Trọng:

Yêu Cầu Khẩn Trương: Thành phần nhận công điện cần khẩn trương thực hiện các giải pháp để điều chỉnh giá vàng miếng trong nước, đảm bảo nguyên tắc thị trường và không tạo chênh lệch với giá vàng quốc tế.

Tác Động Tiêu Cực: Biến động mạnh của giá vàng trong nước gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính và tâm lý xã hội. Yêu cầu tăng cường công tác quản lý để bảo vệ sự ổn định của thị trường vàng.

Thủ Tướng Ra Công Điện Về Giải Pháp Quản Lý Giá Vàng Trong Nước Tăng Mạnh

Yêu Cầu Cụ Thể:

Nguyên Tắc Thị Trường: Yêu cầu NHNNVN theo dõi chặt chẽ diễn biến giá vàng, đồng thời phát triển kịch bản ứng phó với sự biến động của giá vàng thế giới và trong nước.

Kiểm Soát Chặt Chẽ: Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến thị trường vàng, đảm bảo sự minh bạch, ổn định và an toàn.

Rà Soát Pháp Luật: Tiến hành rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến quản lý thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng miếng.

Kết Luận:

Công điện nhấn mạnh việc tăng cường quản lý thị trường vàng để bảo đảm sự ổn định, minh bạch và an toàn, đồng thời cần phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng để thực hiện các biện pháp cần thiết trong quản lý thị trường vàng.👉 Nhà đầu tư quan tâm có thể tham gia vào Nhóm Cộng Đồng miễn phí để nhận được thông tin và cập nhật nhanh nhất.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn