CTR: Báo Lãi Kỷ Lục 2023, Vượt Kế Hoạch 5%

 KQKD CTR Tăng Trưởng Ấn Tượng

1. Viettel Construction (CTR) Báo Cáo Lãi Kỷ Lục năm 2023, Vượt Kế Hoạch 5%

Viettel Construction (CTR) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2023, khiến cho cổ đông phấn khích khi lãi lớn hơn kế hoạch dự kiến.

2. Tăng Trưởng Mạnh Mẽ và Vượt Kế Hoạch

Trong năm 2023, CTR ghi nhận tăng trưởng doanh thu 22% và lợi nhuận trước thuế 16%, so với năm 2022. Kết quả kinh doanh tháng 12 đặc biệt ấn tượng, với doanh thu thuần 935,4 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 50,4 tỷ đồng, tăng 17% và 19% tương ứng so với cùng kỳ năm 2022.

CTR: Báo Lãi Kỷ Lục 2023, Vượt Kế Hoạch 5%.
CTR: Báo Lãi Kỷ Lục 2023, Vượt Kế Hoạch 5%.

3. Doanh Thu và Lợi Nhuận Kỷ Lục Cho Cả Năm 2023

Doanh Thu Lên Đến 11.399,4 tỷ đồng: Tăng trưởng 22% so với năm 2022 và vượt kế hoạch 10%.

Lợi Nhuận Trước Thuế Đạt 645,4 tỷ đồng: Tăng 16%, vượt mục tiêu 5% cho cả năm.

4. Tăng Trưởng Đều Đặn Trong 5 Năm Gần Đây

Trong giai đoạn 2019-2023, CTR duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trước thuế là 22% và 33,5%, chứng tỏ sự ổn định và hiệu quả trong quản lý.

5. Cơ Cấu Doanh Thu Theo Lĩnh Vực

Lĩnh Vực Xây Lắp Tăng Trưởng Mạnh Mẽ: Tăng 47% so với năm 2022, đóng góp 31% tổng doanh thu.

Hạ Tầng Cho Thuê (HTCT) Đạt 435,5 tỷ đồng: Chiếm 4% tổng doanh thu, với tăng trưởng lớn từ việc cho thuê trạm BTS.

CTR: Báo Lãi Kỷ Lục 2023, Vượt Kế Hoạch 5%.

6. Vận Hành Khai Thác (VHKT) và Giải Pháp Tích Hợp (GPTH&TM) Đóng Góp Quan Trọng

VHKT Chiếm 49% Tổng Doanh Thu: Tăng 13% so với năm 2022, với động lực từ VHKT nước ngoài và trong nước.

GPTH&TM Đạt 1.461 tỷ đồng: Chiếm 13% tổng doanh thu, với tăng trưởng từ mảng Năng lượng Mặt Trời và Cơ Điện.

7. Dịch Vụ Kỹ Thuật (DVKT) Tăng Trưởng 8%

DVKT đạt hơn 332 tỷ đồng doanh thu, với sự đóng góp chủ yếu từ hợp đồng B2B và dịch vụ sửa chữa.

8. Triển Vọng Tích Cực và Giá Trị Cổ Phiếu (CTR) Tăng Cao

Kết quả kinh doanh xuất sắc trong năm 2023 của Viettel Construction tạo ra triển vọng tích cực, dự kiến tăng giá trị cổ phiếu (CTR) trên thị trường chứng khoán. Cổ đông và nhà đầu tư có lý do để kỳ vọng vào sự phát triển bền vững của công ty.👉 Nhà đầu tư quan tâm có thể tham gia vào Nhóm Cộng Đồng miễn phí để nhận được thông tin và cập nhật nhanh nhất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn