VDS: Báo Lãi Quý 4 Tăng Hơn 1.100%

Chứng Khoán Rồng Việt (VDSC) Ghi Nhận Lãi Kỷ Lục Quý 4/2023

Chứng khoán Rồng Việt (mã VDSC) đã báo cáo kết quả tích cực trong quý cuối năm 2023, khiến lợi nhuận tăng đáng kể.

VDS: Báo Lãi Quý 4 Tăng Hơn 1.100%

1. Lãi Kỷ Lục và Vượt Mục Tiêu cả Năm 2023

Quý 4/2023: Lãi trước thuế đạt 89 tỷ đồng, tăng hơn 1.100% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy Kế Cả Năm 2023: Lợi nhuận trước thuế 409 tỷ đồng, vượt mục tiêu lợi nhuận cả năm 51%.

2. Diễn Biến Tích Cực Trong Báo Cáo Tài Chính Quý 4/2023

Doanh Thu Hoạt Động Giảm Nhẹ: 180 tỷ đồng, giảm 8% do giảm môi giới và cho vay.

Chi Phí Hoạt Động Giảm Mạnh 59%: 78 tỷ đồng, nhờ khoản hoàn nhập chi phí đánh giá giảm giá danh mục đầu tư.

VDS: Báo Lãi Quý 4 Tăng Hơn 1.100%

3. Lợi Nhuận Đột Phá và Vượt Kế Hoạch Cả Năm 2023

Lợi Nhuận Sau Thuế Quý 4: Đạt 74 tỷ đồng, tăng 1.130% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi Nhuận Cả Năm 2023: 327 tỷ đồng, tăng trưởng 232%.

4. Tổng Tài Sản và Tình Hình Tài Chính Đặc Biệt Ổn Định

Tổng Tài Sản Cuối Năm 2023: Đạt 5.290 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm.

Dư Nợ Cho Vay Margin và UTTB: Đạt 2.773 tỷ đồng, tăng 477 tỷ đồng so với đầu năm.

5. Danh Mục Đầu Tư và Tài Sản Khác

Danh Mục Cổ Phiếu và Trái Phiếu: Ghi nhận giá trị hợp lý và tăng trưởng đều đặn.

Tài Sản AFS với MWG, DBC, và CMG: Đạt 201 tỷ đồng.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) hiện đang thể hiện sức mạnh và tích cực trong phân khúc chứng khoán, với triển vọng tăng trưởng và giá trị cổ phiếu tiếp tục tăng cao.👉 Nhà đầu tư quan tâm có thể tham gia vào Nhóm Cộng Đồng miễn phí để nhận được thông tin và cập nhật nhanh nhất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn