DGC: Quý 4 Giảm 30% Lợi Nhuận, Cầm 10.000 Tỷ Gửi Ngân Hàng, Lãi Gần 2 Tỷ/Ngày

Hóa Chất Đức Giang (DGC): Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh và Tình Hình Tài Chính

DGC: Quý 4 Giảm 30% Lợi Nhuận, Cầm 10.000 Tỷ Gửi Ngân Hàng, Lãi Gần 2 Tỷ/Ngày

1. Lãi Suất Ngân Hàng Gần 2 Tỷ Đồng Mỗi Ngày, Nhưng Lợi Nhuận Giảm 30% Quý 4

Lãi Suất Hàng Ngày: DGC cầm hơn 10.000 tỷ đồng gửi ngân hàng, hưởng lãi gần 2 tỷ đồng mỗi ngày.

Lợi Nhuận Quý 4 Giảm: Công ty ghi nhận giảm lãi 30% trong quý 4/2023, với lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 30% xuống mức 720 tỷ đồng.

DGC: Quý 4 Giảm 30% Lợi Nhuận, Cầm 10.000 Tỷ Gửi Ngân Hàng, Lãi Gần 2 Tỷ/Ngày

2. BCTC Quý 4/2023: Giảm Doanh Thu, Giảm Lợi Nhuận Gộp

Doanh Thu Quý 4: Doanh thu thuần giảm 23% đạt 2.388 tỷ đồng, lợi nhuận gộp giảm 39% xuống 784 tỷ đồng.

Doanh Thu Tài Chính: Giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ, nhưng tổng doanh thu tài chính năm 2023 vẫn đạt hơn 743 tỷ đồng, với lãi tiền gửi chiếm phần lớn.

3. Kết Quả Cả Năm 2023: Hoàn Thành Gần 90% Kế Hoạch Doanh Thu và 104% Kế Hoạch Lợi Nhuận

Kết Quả Cả Năm: Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 33% và 44% so với năm trước, nhưng vẫn hoàn thành gần 90% kế hoạch doanh thu và 104% kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

DGC: Quý 4 Giảm 30% Lợi Nhuận, Cầm 10.000 Tỷ Gửi Ngân Hàng, Lãi Gần 2 Tỷ/Ngày
DGC: Quý 4 Giảm 30% Lợi Nhuận, Cầm 10.000 Tỷ Gửi Ngân Hàng, Lãi Gần 2 Tỷ/Ngày

4. Phân Tích Doanh Thu theo Sản Phẩm

Phốt Pho Vàng và H3PO4: Doanh thu giảm 38%.

WPA: Doanh thu giảm 28%.

Phân Bón: Doanh thu giảm 12% do giá bán giảm do thị trường giảm cả trong và ngoài nước.

5. Tình Hình Tài Chính Cuối Năm 2023: Tăng Tổng Tài Sản và Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu

Tổng Tài Sản: Đạt 15.492 tỷ đồng, tăng 2.087 tỷ so với đầu năm.

Tiền Mặt và Tiền Gửi Ngân Hàng: Chiếm phần lớn trong tổng tài sản, đạt 10.403 tỷ đồng.

Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu: Được tài trợ bởi vốn chủ sở hữu hơn 12.000 tỷ đồng, trong đó có vốn góp và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.👉 Nhà đầu tư quan tâm có thể tham gia vào Nhóm Cộng Đồng miễn phí để nhận được thông tin và cập nhật nhanh nhất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn