VND: VNDirect Lãi Cao Nhất Ngành Chứng Khoán

Quý 4 Nhờ Chiến Lược Mạnh Mẽ, Bán Bớt Trái Phiếu…

VND: VNDirect Lãi Cao Nhất Ngành Chứng Khoán

1. Bán Bớt Trái Phiếu, Mua Cổ Phiếu Chưa Niêm Yết - Lãi Đột Biến Gần 1.000 Tỷ Đồng

VNDirect đã thực hiện chiến lược thông minh bằng việc bán bớt lượng lớn trái phiếu chưa niêm yết và đồng thời mua thêm cổ phiếu chưa niêm yết, dẫn đến lãi đột biến gần 1.000 tỷ đồng trong quý 4.

2. Quán Quân Lợi Nhuận Ngành Chứng Khoán Quý 4/2023

Với lợi nhuận trước thuế 991 tỷ đồng, VNDirect vượt qua TCBS, trở thành quán quân lợi nhuận trong ngành chứng khoán quý 4/2023.

3. Thay Đổi Mô Hình Kinh Doanh và Báo Cáo Tài Chính Riêng Biệt

VNDirect đã chuyển từ mô hình có công ty con sang không có công ty con và báo cáo tài chính riêng, tăng tính minh bạch và hiệu suất quản lý.

4. Kết Quả Kinh Doanh Quý 4/2023 - Chi Tiết Doanh Thu và Lãi Thuần

Trong quý 4, doanh thu hoạt động giảm nhẹ 2% đạt 1.932 tỷ đồng. Lợi từ tài sản tài chính (FVTPL) giảm, nhưng lợi từ bán FVTPL tăng mạnh, đặc biệt là từ việc bán trái phiếu và chứng khoán chưa niêm yết.

VND: VNDirect Lãi Cao Nhất Ngành Chứng Khoán

5. Lợi Nhuận Tăng Vọt từ Tự Doanh

Lỗ từ FVTPL giảm đến gần 70%, chủ yếu từ giảm mạnh lỗ bán trái phiếu và chứng khoán chưa niêm yết. Lợi nhuận thuần từ tự doanh đạt 800 tỷ đồng, gấp 6,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

6. Kết Quả Cả Năm 2023 và Tình Hình Tài Chính Cuối Năm

Lợi nhuận trước thuế cả năm tăng 44% lên 2.482 tỷ đồng. Tổng tài sản cuối năm đạt hơn 41.700 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm, với sự thay đổi đáng chú ý trong danh mục đầu tư.👉 Nhà đầu tư quan tâm có thể tham gia vào Nhóm Cộng Đồng miễn phí để nhận được thông tin và cập nhật nhanh nhất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn