Nhận định

Nhận định vàng ngày 02/08/2023

Sau một ngày giảm giá liên tục vào ngày 01/08/2023 thì hiện tại vàng đã phá trend giảm và đã có 1 nhịp test về 1945.75$.  Sa…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào