Bang Wyoming của Mỹ công nhận tiền điện tử là tiền pháp định


Tại Hoa Kỳ, tiểu bang Wyoming đã thông qua dự luật cho phép tiền điện tử được công nhận là tiền vào ngày 31 tháng 1, theo trang web của cơ quan lập pháp tiểu bang.

Vào ngày 18 tháng 1, luật pháp của bang Utah đã trình bày dự luật, điều này sẽ giúp làm rõ việc phân loại tiền điện tử.

Bang Wyoming của Mỹ công nhận tiền điện tử là tiền pháp địnhTheo báo cáo của Cointelegraph hồi đầu tháng này, dự luật sẽ đặt tài sản tiền điện tử thành ba loại: tài sản tiêu dùng kỹ thuật số, chứng khoán kỹ thuật số và tiền ảo. Bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào thuộc ba loại này sẽ được xác định là tài sản cá nhân vô hình, cấp cho các loại tiền ảo được đối xử tương tự như tiền định danh.

Dự luật được đề xuất cũng ủy quyền cho các ngân hàng để cung cấp dịch vụ lưu ký cho các tài sản kỹ thuật số phù hợp với phần này khi cung cấp thông báo bằng văn bản sáu mươi (60) ngày cho ủy viên.

Dự luật sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 3, như đã nêu trên trang web của cơ quan lập pháp bang Utah.

Với việc Wyoming thông qua dự luật thành luật để công nhận tiền điện tử là tiền, các quốc gia khác trên thế giới vẫn chưa rõ ràng về việc tiền điện tử nằm ở đâu. Mexico và Đan Mạch vẫn xem tiền điện tử là một tài sản không được kiểm soát, trong khi Đức và Nhật Bản coi tiền điện tử như tiền, theo một báo cáo gần đây của Tạp Chí Bitcoin.

Bang Utah đã cho thấy những nỗ lực liên tục để trở thành một trung tâm tiền điện tử tại Hoa Kỳ vào đầu tháng này, chúng tôi đã báo cáo rằng bang Utah đã đưa thêm các dự luật liên quan đến tiền điện tử vào pháp luật để xem xét giúp tiếp tục điều chỉnh tiền điện tử.

Theo cointelegraph.com

Quang Hikari

Tư vấn, chia sẻ kiến thức đầu tư thông minh, bền vững trong lĩnh vực chứng khoán, Crypto, Forex. facebook youtube twitter

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn