BAF: Sắp Thâu Tóm Một Công Ty Ở Gia Lai

BaF Việt Nam Và Chiến Lược ESOP

1. BaF Việt Nam Kế Hoạch Thâu Tóm Công Ty Ở Gia Lai

BaF Việt Nam (mã BAF - sàn HOSE) đã công bố kế hoạch thâu tóm một công ty ở Gia Lai, tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động của mình trong lĩnh vực chăn nuôi.

BAF: Sắp Thâu Tóm Một Công Ty Ở Gia Lai

2. Phát Hành Cổ Phiếu ESOP với Giá Ưu Đãi

Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu ESOP với giá thấp hơn thị trường, chưa đến 61,5%. Điều này nhằm khuyến khích đội ngũ nhân sự chủ chốt và lãnh đạo tham gia tích cực vào chiến lược phát triển của BaF.

3. Chi Tiết Công Ty Thâu Tóm Ở Gia Lai

Công ty thâu tóm là Công ty cổ phần Chăn nuôi CNC Thành Đạt Gia Lai, mới thành lập vào ngày 6/4/2022, chuyên hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi lợn tại Gia Lai.

4. ESOP Cho Lãnh Đạo và Nhân Viên Chủ Chốt

Cổ phiếu ESOP sẽ được phát hành cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, và nhân sự chủ chốt của BaF Việt Nam. Cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

5. Giá Cổ Phiếu BAF và Ảnh Hưởng Đến Lãnh Đạo

Cổ phiếu BAF hiện đang giao dịch tại mức 26,000 đồng/cổ phiếu (ngày 19/1/2024), điều này tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo và nhân viên chủ chốt để mua cổ phiếu ESOP với giá ưu đãi.

6. Gia Hạn Thời Gian Chi Trả Cổ Tức và Phát Hành ESOP

Công ty BaF Việt Nam đã quyết định gia hạn thời gian chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP. Điều này sẽ kéo dài đến quý II/2024, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cổ đông và nhóm lao động.

7. Kết Quả Kinh Doanh và Lợi Nhuận

Trong quý III/2023, BaF Việt Nam ghi nhận sự giảm mạnh về doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp đã cải thiện từ 11,2% lên 11,8%.

8. Kế Hoạch Kinh Doanh và Hiệu Suất 9 Tháng Đầu Năm 2023

Công ty BaF Việt Nam đối mặt với thách thức khi hoàn thành chỉ 17,5% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2023. Điều này đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đối với chiến lược kinh doanh và quản lý rủi ro.

9. Triển Vọng Tương Lai và Thách Thức

Với kế hoạch mở rộng và chiến lược ESOP, BaF Việt Nam đang tập trung vào tương lai. Tuy nhiên, cần chú ý đến khả năng thích ứng với thị trường và vận động trong bối cảnh biến động.👉 Nhà đầu tư quan tâm có thể tham gia vào Nhóm Cộng Đồng miễn phí để nhận được thông tin và cập nhật nhanh nhất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn