DBD: Công Ty Dược Ở Bình Định Báo Lãi Kỷ Lục

DBD (Bidiphar): Báo Cáo Tài Chính Quý IV/2023

DBD: Công Ty Dược Ở Bình Định Báo Lãi Kỷ Lục

Doanh Thu Quý IV: Bidiphar công bố báo cáo tài chính với doanh thu quý IV đạt 444,5 tỷ đồng, giảm 4% và lợi nhuận gộp giảm 10% xuống 202 tỷ đồng.

Lợi Nhuận Sau Thuế Quý IV: Lợi nhuận sau thuế giảm 25%, đạt 59,2 tỷ đồng, điều này thể hiện áp lực từ chi phí quản lý doanh nghiệp.

Lũy Kế Năm 2023:

Doanh Thu và Lợi Nhuận Năm 2023: Bidiphar ghi nhận kỷ lục về doanh thu và lợi nhuận cả năm 2023, với doanh thu 1.657,7 tỷ đồng, tăng 6% và lợi nhuận sau thuế 269,3 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước.

Kế Hoạch Kinh Doanh 2023:

Mục Tiêu Doanh Thu và Lợi Nhuận: Năm 2023, Bidiphar lên kế hoạch đạt doanh thu 1.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng, đồng thời thực hiện được 92% mục tiêu doanh thu và vượt gần 7% chỉ tiêu lãi trước thuế cả năm.

DBD: Công Ty Dược Ở Bình Định Báo Lãi Kỷ Lục

Tài Sản và Nguồn Vốn:

Tổng Tài Sản: Tổng tài sản của Bidiphar đạt 1.989,6 tỷ đồng, tăng 94 tỷ so với đầu năm.

Tiền và Khoản Tương Đương Tiền: Tiền và tương đương tiền tăng 12% lên 309 tỷ đồng, chiếm một phần quan trọng trong tài sản của công ty.

Nợ và Vốn Chủ Sở Hữu:

Tổng Nợ Phải Trả: Tổng nợ phải trả ở mức 556,6 tỷ đồng, nhích nhẹ so với đầu năm.

Vốn Chủ Sở Hữu: Vốn chủ sở hữu đạt 1.428 tỷ đồng, gồm 748 tỷ đồng vốn góp và 478,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tóm lại, Bidiphar, mặc dù gặp khó khăn trong quý cuối năm, nhưng vẫn duy trì được kết quả tích cực và vượt mục tiêu kinh doanh, tạo nên bức tranh tích cực trong ngành dược tại Bình Định.👉 Nhà đầu tư quan tâm có thể tham gia vào Nhóm Cộng Đồng miễn phí để nhận được thông tin và cập nhật nhanh nhất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn