DCM: Doanh Nghiệp Phân Bón Hàng Đầu, Ghi Nhận Lãi Gần 500 Tỷ Trong Quý 4 Và Tích Lũy Tiền Tươi Hơn 10.500 Tỷ

Đạm Cà Mau (DCM): Tiềm Năng và Triển Vọng

Báo Cáo Tài Chính Quý 4/2023:

Doanh Thu: Công ty phân bón hàng đầu trên sàn chứng khoán ghi nhận doanh thu 3.565 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2022.

Lãi Gộp: Lãi gộp của Đạm Cà Mau đạt 865 tỷ đồng, giảm 378% so với cùng kỳ năm trước, khiến biên lãi gộp giảm đáng kể.

DCM: Doanh Nghiệp Phân Bón Hàng Đầu, Ghi Nhận Lãi Gần 500 Tỷ Trong Quý 4 Và Tích Lũy Tiền Tươi Hơn 10.500 Tỷ

Chi Phí và Lợi Nhuận:

Doanh Thu Tài Chính: Công ty thu về gần 106 tỷ đồng từ doanh thu tài chính, tăng 26,8% nhờ lãi tiền gửi.

Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp: Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 194%, đạt 209 tỷ đồng.

Lợi Nhuận Sau Thuế: Lợi nhuận sau thuế của Đạm Cà Mau giảm 53%, đạt 493 tỷ đồng, tuy giảm nhưng vẫn là mức cao nhất trong năm 2023.

Lũy Kế Năm 2023:

Doanh Thu và Lợi Nhuận Ròng: Lũy kế năm 2023, doanh thu giảm 20,8%, lợi nhuận ròng giảm 74,3% so với năm 2022, nhưng vẫn đạt được mục tiêu lợi nhuận đã đề ra vào cuối năm 2023.

Tài Sản và Tiền Mặt:

Tổng Tài Sản: Tổng tài sản của Đạm Cà Mau tăng hơn 1.000 tỷ đồng, đạt 15.278 tỷ đồng.

Tiền Mặt và Tiền Gửi: Gần 70% tổng tài sản là tiền mặt và tiền gửi, đạt 10.526 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ so với đầu năm.

Lợi Nhuận Từ Tiền Mặt: Tiền này mang lại gần 520 tỷ đồng tiền lãi trong năm qua.

Kết Luận:

Dù gặp khó khăn trong tình hình thị trường, Đạm Cà Mau vẫn duy trì được tình hình tài chính tích cực và tiếp tục giữ vững lợi nhuận.

Việc tăng cường lãi tiền gửi và giảm chi phí giúp tăng cường nguồn thu nhập và giảm rủi ro tài chính.

Dù giảm lợi nhuận năm 2023, công ty vẫn đạt được mục tiêu lợi nhuận và duy trì vị thế vững mạnh trên thị trường chứng khoán.👉 Nhà đầu tư quan tâm có thể tham gia vào Nhóm Cộng Đồng miễn phí để nhận được thông tin và cập nhật nhanh nhất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn