Nam Long Kỳ Vọng Tăng Trưởng Nhờ 5 Đại Dự Án

 Động Lực Tăng Trưởng Của Nam Long

Nam Long Kỳ Vọng Tăng Trưởng Nhờ 5 Đại Dự Án

Chứng khoán VietCap dự báo Nam Long sẽ đạt tăng trưởng doanh số bán hàng 40%/năm trong 2 năm tới, nhờ việc mở bán giai đoạn mới tại 5 dự án hiện có.

1. Báo Cáo Tài Chính Quý IV và Năm 2023

Nam Long vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2023, với kết quả lợi nhuận giảm so với cùng kỳ và không hoàn thành mục tiêu tại ĐHĐCĐ.

2. Doanh Thu và Lợi Nhuận

Doanh thu quý IV của Nam Long đạt hơn 1.640 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lũy kế cả năm 2023, doanh thu giảm 27%, chủ yếu từ nguồn thu kinh doanh bất động sản.

3. Tài Sản và Hàng Tồn Kho

Tổng tài sản của Nam Long đạt 28.600 tỷ đồng vào cuối năm 2023, tăng 5% so với đầu năm, chủ yếu từ tăng trưởng của hàng tồn kho, đặc biệt là tại 5 dự án hiện có.

4. Triển Vọng Phục Hồi trong Năm 2024

VietCap kỳ vọng việc mở bán các giai đoạn mới tại các dự án hiện có sẽ hỗ trợ tăng trưởng doanh số bán hàng giai đoạn 2024-2025 của Nam Long.

5. Dự Án Izumi City, Cần Thơ và Paragon Đại Phước

Phát triển tích cực về pháp lý tại các dự án Izumi City, Cần Thơ và Paragon Đại Phước dự kiến ​​sẽ đóng góp lớn vào doanh số bán hàng và lợi nhuận của Nam Long trong năm nay.👉 Nhà đầu tư quan tâm có thể tham gia vào Nhóm Cộng Đồng miễn phí để nhận được thông tin và cập nhật nhanh nhất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn